۞ امام حسين (ع) فرمود :
گروهى خدا را از روى ميل به بهشت عبادت مى‏كنند، كه اين عبادت تجارت‏ كنندگان است و گروهى خدا را از ترس دوزخ مى‏پرستند و اين عبادت بردگان است، و گروهى خدا را به سبب شايستگى مى‏پرستند، و اين عبادت آزادگان است كه برترين عبادت است

فرم انتقادات و پیشنهادات

شهروند گرامی لطفا در صورت داشتن انتقاد یا پیشنهاد در مورد عملکرد شهرداری یا موضوعات دیگر لطفا آنرا با ما درمیان بگذارید

انتقادات و پیشنهادات شما در اسرع وقت توسط کارشناسان بررسی

و ترتیب اثر داده خواهد شد

لطفا صبر کنید

فرم ساز آسان